اپیزود هشتم: موضوع اصلی جهان

اپیزود هشتم: موضوع اصلی جهان

اپیزود هشتم: موضوع اصلی جهان
اپیزود هشتم: موضوع اصلی جهان
مدت زمان: 1:45:00

هر اتفاقی که در بیرون شاهدش هستیم واکنشی به درونیات ماست
هر کسی که سر راهمون قرار میگیره اومده جنبه پنهانی از ما رو به ما نشون بده
هر کسی که عصبانیمون میکنه هر کسی که خوشحالمون میکنه داره چیزی در درون ما رو دستکاری میکنه…
انسان پیچیده ترین موجود هستی…
این پادکست بی نظیر رو از دست ندید…