صفحه اول

صفحه اول

قبلی
بعدی
قبلی
بعدی
Group 5 2

مجتبی تمسکی

مجتبی تمسکی هستم.
سخنران و مربی حوزه خودشناسی و توسعه فردی.
زندگی رو یه فرصت کوتاه میدونم…
فرصت سفر به سمت “خود بهتر”م و درنهایت، زیارت و ملاقات “بهترین خود”م!
بنابراین پذیرای زندگی با تمام تلخی ها و ناملایماتش هستم چون این تنها فرصتیه که برای نزدیک شدن به اون لحظه شکوهمند ملاقات، در اختیار من قرار داره…
۳۲ بهار از این فرصت طلایی رو پشت سرگذاشتم و بزرگترین پروژه ای که در حال حاضر مشغول کار کردن روی اون هستم چیزی نیست جز تبدیل شدن به “نسخه بهتر” خودم.
پروژه ای که تا روز آخر عمر به درازا میکشه…
من مسافر جاده خودشناسیم.
جاده ای که مقصد نداره و از ازل تا ابد کشیده شده!!

تعداد دوره ها

۴

تعداد کل ساعت های دوره ها

۲۵+

تعداد کل شرکت کنندگان دوره

۱۵۰۰۰+

شبکه های اجتماعی

دوره‌ها

ویدئوها